For organisasjoner

(English text below)

Jan Sølvberg har over 15 års erfaring med tjenester innen Organisasjonsutvikling i firmaet Innotiimi-ICG der han også er medeier.

Han hjelper ledere og organisasjoner med å finne og ta det neste steget som er nødvendig for at deres organisasjon skal få en positiv utvikling. Dette kan skje på mange plan bl.a. gjennom lederutvikling, teamutvikling, coaching, endrings- og innovasjons-prosesser.

Lederutvikling, Lederteam, Teamutvikling

Gjennom sitt arbeid i Innotiimi-ICG gir Jan organisasjoner et løft og bringer de videre til nye høyder. Lederutvikling kan gjøres på mange ulike måter siden alle har ulike behov; derfor tilpasses alle opplegg til deltakernes behov.

Team, enten det er lederteam eller en avdeling eller andre team, er ofte sammensatt på en slik måte at de ikke jobber effektivt. Noen ganger strander det pga. manglende tillit eller at man unngår å ta opp viktige saker i frykt for å skape en konflikt. Min oppgave er å se hvor foten trykker og dernest å designe et opplegg som gjør at teamet samarbeider og oppnår resultater.

Coaching

Med 20 års erfaring er Jan Sølvberg en av Norges mest erfarne coacher og mentaltrener. Han har jobbet frem Norges-, Nordiske og Verdens-mestre (se Idrett). Med godt fundamenterte metoder og sertifisering fra ICF (ICF ACC) får han resultater.

Erfaringene fra idretten tar Jan med seg når næringslivsledere ønsker å yte bedre. I samarbeid kommer vi frem til hvor innsatsen skal legges og staker ut en retning som er både riktig for coachee og forenelig med organisasjonens interesser. På relativt kort tid vil du merke fremgang og føle mestring på områder du ikke trodde var mulig.

Endrings- og Innovasjonsprosesser

Alle organisasjoner (og individer) er i konstant endring enten man vil eller ikke. Ved å skape prosesser som involverer og utfordrer har man større mulighet for å oppnå varige resultater.

Samtidig er det nødvendig med målrettet og langsiktig innsats – skippertak er sjelden løsningen.

Markeder endrer seg og nye behov skapes. For at produktene skal følge med i tiden er Front End Innovation en forutsetning. Den tidlige delen i innovasjonsprosessen er ikke kjent for så mange – ofte hoppes det (for) raskt til produktutvikling; «første-og-beste ide syndrom». Innotiimi har over 30 års erfaring med innovasjonsprosesser og har bidratt til en rekke nyvinninger på ulike områder.

Se mer på: Innotiimi-ICG

Innotiimi er en del av ICG (Integrated Consulting Group). Tilsammen er vi nå 160 konsulenter i 12 europeiske land.

English:

Most of my work is concentrated around helping leaders take the steps necessary to develop their organizations towards a positive future. By exploring the topics that occur, finding the bottlenecks and encouraging innovative views the process gets started.

New developments can become real by taking ownership and creating commitment. By designing special team development programs we enhance the performance of the team, department or organization. In some cases leadership development programs need to be specifically designed to aid the leaders take on new challenges in a different way to what they are used to.

The end result is a healthier, resilient and more profitable organization.

Specialties: Coaching & Mentoring of leaders and individuals, Leadership training, Innovation and Change processes, Team building, Strategy.

See also: http://www.linkedin.com/in/jansolvberg