Innotiimi-ICG inngår ny kontrakt med EU

Ny kontrakt med EU for Innotiimi-ICG

 

Innotiimi-ICG er igjen valgt som leverandør til Den europeiske union.

Kontrakten har en verdi på 8 millioner Euro og gjelder for perioden 2016-2019.

Det dreier seg i hovedsak om ledertrening på ulike nivåer i regi av European School of Administration (EUSA) og spesifikke opplæringsbehov for 37 andre institusjoner, etater og organer i Den europeiske union, inkludert bl.a. Europaparlamentet, EU-kommisjonen, utenrikstjenesten og ulike etater i alle medlemsland.

Innotiimi-ICG skiller seg ut ved sin innovative tilnærming til allsidige læringsstiler og progressive metodikk med sikte på bredere og varige resultater.

 

Se: https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=8080673

og: http://innotiimi-icg.com/index.php?id=290&no_cache=1&tx_t3blog_pi1[blogList][showUid]=114