Coaching

Med 20 års erfaring er Jan Sølvberg en av Norges mest erfarne coacher og mentaltrener. Han har jobbet frem Norges-, Nordiske og Verdens-mestre (se Idrett). Med godt fundamenterte metoder og sertifisering fra ICF (ACC) oppnår han resultater for de han hjelper.


Erfaringene fra idretten tar Jan med seg når næringslivsledere ønsker å yte bedre. I samarbeid kommer vi frem til hvor innsatsen skal legges og staker ut en retning som er både riktig for coachee og forenelig med organisasjonens interesser. På relativt kort tid vil du merke fremgang og føle mestring på områder du ikke trodde var mulig.

<div data-iframe-width="150" data-iframe-height="270" data-share-badge-id="5766549a-9450-4429-8b3b-e9fea6070a69" data-share-badge-host="https://www.youracclaim.com"></div><script type="text/javascript" async src="//cdn.youracclaim.com/assets/utilities/embed.js"></script>